Wis-kundig
Wis-kundig
Wis-kundig

Algemene Gegevens

Wis-kundig is een wiskunde methode waarin de visie van remedial teaching en de ervaring in de klas de basis vormen voor de didactiek en inhoud van de programma's.

Wis-kundig bestaat uit 2 methoden.

De methode Remedial Teaching wiskunde voor de brugklas VMBO bestaat uit 2 werkschriften en bevat een remediŽrend programma. In dit programma worden de basisvaardigheden behandeld die de kern vormen voor de reguliere wiskunde in de brugklas VMBO. De methode wordt ondersteund door een docentenhandleiding en testen.

De methode Wiskunde VMBO BBL 1BK bestaat uit 2 werkboeken en is een wiskundemethode voor de brugklas basisberoepsgerichte leerweg. De werkboeken zijn tevens leerboek. De methode wordt ondersteund door een docentenhandleiding.
Wis-kundig
Algemene gegevens
Titel: Wis-kundig
Auteur: Han Salden
Uitgever: IKS